Home > > Blog > Waarom opvolging belangrijk is
Selecteer een pagina

Waarom opvolging belangrijk is

Een goed medewerker tevredenheid onderzoek valt of staat bij de opvolging van het onderzoek. Het meten van de tevredenheid binnen de organisatie is een eerste stap richting verbetering van de tevredenheid van de organisatie, als er echter geen vervolg word gegeven aan een dergelijke meting, zal verbetering uitblijven en kan een meting zelfs tot een verslechtering van de tevredenheid leiden.

Hoe dit kan? Het meten van de tevredenheid van de medewerkers binnen de organisatie creƫert een bepaalde verwachting omtrent de opvolging. Het uitvoeren van een meting doet medewerkers geloven dat er gehoor zal worden gegeven aan items die als negatief worden gezien en aan verbeterpunten gegeven in reacties. Als er niet in ieder geval de indruk kan worden gewekt dat er nagedacht is over hoe dergelijke onderwerpen verbeterd zullen gaan worden, zal een verbetering van tevredenheid uitblijven en zal deze, naar verwachting, zelfs dalen.

Daarom is het van belang dat de organisatie, na het uitvoeren van een meting, tot concrete verbeteracties komt. Deze acties hoeven niet direct tot uitvoering te worden gebracht. Sterker nog, sommige acties kunnen jaren van uitvoering vergen. Het is echter wel cruciaal dat er communicatie plaatsvind over deze verbeteracties. Zorg dat een onderzoek geen eenrichtingsverkeer word.

Reactie verzenden