Home > > Blog > Verdeling: betere basis voor het trekken van conclusies
Selecteer een pagina

Verdeling: betere basis voor het trekken van conclusies

Binnen Jobber worden de resultaten van het onderzoek weergegeven in de vorm van indicatoren; getoond op een realtime dashboard. Dit heeft als voordeel dat in één oogopslag de huidige tevredenheid of de huidige bevlogenheid kan worden afgelezen. De keerzijde is echter dat er bewustwording moet zijn dat de verdeling van de onderliggende (individuele) resultaten een beter middel is om conclusies op te baseren.

Door een indicator op het dashboard te openen, verschijnt de verdeling van de onderliggende gegevens. Deze verdeling geeft aan in hoeverre de meningen van de medewerkers op één lijn liggen en geeft dus ook aan in welke mate er meningsverschillen bestaan over specifieke onderwerpen. Deze meningsverschillen kunnen wellicht de doorslag geven om op een specifiek gebied een vervolgstudie in te stellen.

Vervolgstudies kunnen worden ingericht met behulp van vragenlijsten (gericht op een specifiek onderwerp of een specifieke groep), in de vorm van face-to-face gesprekken of in de vorm van groepssessies. De resultaten van een dergelijke vervolgstudie bieden veelal een betere basis voor het trekken van conclusies en voor het bepalen van verbeteracties dan de waarde van een bepaalde indicator an sich.

Reactie verzenden