Home > > Blog > Van ongelukkig naar gelukkig personeel
Selecteer een pagina

Van ongelukkig naar gelukkig personeel

Anno 2016 is het voor veel bedrijven en organisaties meer dan duidelijk dat de prestaties van het bedrijf grotendeels afhankelijk zijn van de mate van geluk van de medewerkers. Hoe gelukkiger het personeel is, des te hoger de prestaties zijn.
Heeft u als bedrijf of organisatie te kampen met minder gelukkig personeel dan zijn er manieren om dit om te keren. Tal van mogelijkheden, technieken en tactieken zijn beschikbaar. In het geval medewerkers gelukkig zijn met het werk en de organisatie, is de volgende stap het continueren hiervan en natuurlijk verdere opvoering. Welke factoren zijn belangrijk om te gaan van ongelukkig naar gelukkig personeel? Aan de hand van diverse wetenschappelijke onderzoeken beantwoordt Jobber deze vraag.

Op welke manier maakt u het personeel gelukkig?

Het management heeft een voorname positie in het proces naar gelukkige medewerkers. Naast het opstellen van maatregelen die bijdragen aan een veilige omgeving, heeft het management ook de verantwoordelijkheid om te luisteren naar haar medewerkers.

Complex of simpel

Eén groep deskundigen stelt dat de keuze bestaat tussen een eenvoudige oplossing en een complexe oplossing om het welzijn op de werkvloer te verbeteren.

De complexe werkwijze is gericht op een situatie waarbij duurzame medewerkerstevredenheid centraal staat. Het complexe plan gaat uit van een goede samenwerking tussen personeel en managers. Managers moeten meer vertrouwen durven te hebben in hun team alsook deze het werk zelfstandig laten uitvoeren. Een strakke communicatie, trainingen en uitdagend werk zijn ondersteunende componenten om het beste uit de medewerkers te halen. Door medewerkers verantwoording te geven en als individueel te behandelen neemt het welzijn van uw personeel toe.

De simpele doch minder aantrekkelijke optie is het ontslaan van de groep ontevreden medewerkers en verder te gaan met medewerkers die gelukkig zijn met het werk. Ontevredenheid voorkomt u daarmee niet, waardoor het probleem van ongelukkige medewerkers kan terugkeren. Deze oplossing is gericht op de kortere termijn.

Over het algemeen geldt dat een goede samenwerking tussen managers en medewerkers leidt tot gelukkige medewerkers. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord. Er zijn managers die zich niet goed kunnen kwijten van hun taak en hetzelfde geldt ook voor medewerkers. Deze knelpunten dienen aan het licht gebracht te worden. Waar een wil is, is een weg. Belangrijk is dat een ieder, zowel managers als medewerkers, aan verbetering willen en durven te werken.

Voorkomen is beter dan genezen

Een bedrijf of organisatie is prima in staat, door enkele eenvoudige stappen te ondernemen, om medewerkers gelukkiger te krijgen en te houden. Waar het al goed zit, is het natuurlijk van belang deze goede situatie voort te zetten. Medewerkers wensen altijd gepast gewaardeerd te worden, maar wensen ook dat er aandacht is voor hun inzet. Vertrouwen speelt hierbij een belangrijke rol. Meer ruimte scheppen voor het zelfstandig organiseren van het werk verhoogt het gevoel van gelukkig zijn met het werk. Opheffen van stress veroorzakende situaties en deze bespreekbaar maken, hoe klein dan ook, is een andere factor. Blijf communiceren met elkaar om deze situaties te tackelen. Nieuwe taken leren met aansluitende terugkoppeling vanuit het management is niet minder belangrijk. Werknemers hebben behoefte aan terugkoppeling en de daarbij horende complimenten of leerpunten. Dit houdt het personeel scherp.

Afwisseling en waardering

Wat ook zeker helpt, is een correcte financiële waardering, het loon dus. Dit geldt eveneens voor de secundaire voorwaarden. Medewerkers zijn gelukkiger als zij het loon krijgen waar zij recht op hebben. Verder willen medewerkers weten of het goed gaat met het bedrijf en of hun inspanningen zorgen voor voorspoed. Zorg voor afwisselende werkzaamheden. Medewerkers raken na verloop van tijd verveeld. Afwisselende en uitdagende werkzaamheden houden uw medewerkers uit de sleur. Het bedrijf of de organisatie moet het werk spannend blijven houden. Daarbij is het trainen en coachen vanuit het management essentieel. Medewerkers krijgen een gelukkig gevoel wanneer het management directe ondersteuning biedt. Gaat het goed met de familie van de medewerker? Dit vormt ook een belangrijk punt, want de thuissituatie heeft invloed op de prestaties van de medewerker.

Gelukkig werken is ook zelf gelukkig zijn

Tenslotte ligt het aan de medewerker zelf om te werken aan zijn/haar geluk. Medewerkers die gelukkig zijn in het leven, zijn gelukkige medewerkers. In sommige gevallen is het niet mogelijk om bepaalde medewerkers gelukkig te krijgen, omdat datgene wat hun gelukkig maakt eenvoudig niet op het werk te krijgen is.

Hoe weet ik of mijn personeel gelukkig of ongelukkig is?

Meten is weten, we zeggen het vaker. Onderzoek en analyseer de mate van medewerkerstevredenheid binnen uw bedrijf of afdeling eenvoudig en vlot met Jobber. Deze eenvoudig te hanteren tool geeft u inzicht in het welzijn van uw personeel.