Home > > Blog > MTO voor het drastisch verlagen van ziekteverzuim in de zorg
Selecteer een pagina

MTO voor het drastisch verlagen van ziekteverzuim in de zorg

Uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek in Nederland is het meer dan duidelijk dat er een stijgende trend is in het verzuim van mensen werkzaam in de zorg. Het betreft hierbij vooral het verzuim van mensen werkzaam in verpleeg- en verzorgingshuizen, maar ook het verzuim van mensen werkzaam in de maatschappelijke dienstverlening is stijgende.

Nu is het geen verassing want het is bekend dat in de zorg ziekteverzuim al enige tijd het hoogst is in vergelijking met de andere sectoren in Nederland. Opmerkelijk is dat sinds 2005 het percentage niet hoger werd zoals nu, anno 2016, wel het geval is. Wat is de reden dat ziekteverzuim in de zorg veelal hoger ligt dan de andere sectoren? Waaraan ligt het dat bij bepaalde typen zorg het ziekteverzuim het hoogst is? Liggen er oplossingen klaar bij de andere typen zorg waar het ziekteverzuim cijfer lager ligt? Allemaal vragen die succesvol te beantwoorden zijn door het op de juiste manier uitvoeren van een MTO, een medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Niet alleen voor bedrijven

Meer en meer bedrijven in Nederland voeren een medewerkerstevredenheidsonderzoek uit. Verder is het zo dat er bij een aantal bedrijven in Nederland de uitvoer van een MTO reeds tot de normale gang van zaken behoord. Het uitvoeren van een MTO is dus een geïntegreerd deel van de algehele bedrijfsvoering en is niet meer weg te denken. De voordelen van het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek zijn niet alleen voor de medewerkers. Het levert een duidelijke win-win situatie op waarbij de tevredenheid van de medewerkers opgekrikt wordt en daar tegenover staat dat tevreden medewerkers harder hun best doen, productieverhoging voor het bedrijf dus. Het MTO is er voor het verhogen van de tevredenheid van werknemers en ook voor het monitoren hiervan zodat tijdige ingegrepen wordt. Voordelig voor iedereen! Maar blijft de toepassing van een MTO beperkt tot het verbeteren van de situatie van medewerkers en de bedrijven waar zij werkzaam zijn?

MTO voor tevreden personeel in de zorg

Een belangrijk voordeel van het MTO is de veelzijdigheid ervan. Een MTO is toe te passen op vrijwel elke organisatie, klein of groot. Van eminent belang is het om zinnige vragen op te stellen ten behoeve van het correct uitvoeren van het MTO. Incorrecte vragen leiden tot incorrecte resultaten en tijdverspilling waarbij het probleem nog steeds overeind staat. Het is vandaar noodzakelijk een nogal helder beeld te hebben van gaande problemen en de mogelijke vragen voor het MTO aan de hand hiervan op te stellen. Kijken waar het wel goed zit in de zorg en waarom het daar goed zit helpt ook bij de totstandkoming van de perfecte MTO. Zo is het bijvoorbeeld bekend dat het personeel werkzaam in de verpleeg- en verzorgingshuizen zich vaker ziek meldden vanwege het uit te voeren werk. De klachten vloeiden voort uit het werk welke zij moesten uitvoeren. Dankzij het MTO is het mogelijk te achterhalen welk deel precies van het werk niet uit te voeren is en waarom het ook ongewenst is. Effectieve vragen worden gesteld, zodat het probleem ook effectief en doelgericht aangepakt wordt. Het ziekteverzuim in de zorg wordt zeker omlaag gebracht door goed te zorgen voor het personeel in de zorg met behulp van het MTO. Hiermee wordt niet alleen de situatie van mensen in de zorg verbeterd maar is het ook te monitoren. Tijdig ingrijpen met regelmatige MTO’s voorkomt dergelijke cijfers voor ziekteverzuim.

Meer advies omtrent het uitvoeren van een MTO binnen de zorgsector of HR Analytics binnen de zorgsector? Neem dan contact met Jobber op.


Reactie verzenden