Vragenlijsten

Vragenlijsten worden opgebouwd vanuit indicatoren. Je kan zelf een indicator aanmaken, de standaard bewezen indicatoren gebruiken, of een combinatie hiervan.

Job Content Questionnaire

De Job Content Questionnaire is speciaal ontwikkeld voor het meten van de medewerker tevredenheid. De vragenlijst is ontworpen door Prof. Robert A. Karasek en kent een lange geschiedenis. Met deze enquête kan de inhoud worden gemeten van de taken van individuele medewerkers. De vragenlijst focust zich voornamelijk op de psychologische en sociale structuur van de werkomgeving. Zo bestaat de tevredenheidsonderzoek vragenlijst uit vragen die zijn gerelateerd aan werkdruk, sociale interactie en de mogelijkheid tot het nemen van beslissingen.

Indicatoren

 • Job satisfaction
 • Coworker support
 • Decision latitude
 • Job security
 • Macro-level decision authority
 • Physical job demands
 • Psychological job demands
 • Supervisor support


Bevlogenheid meten

Utrecht Work Engagement Scale

Om de bevlogenheid van medewerkers te meten, wordt gebruikgemaakt van de Utrecht Work Engagement Scale van Wilmar B. Schaufeli. De enquête vragen gaan in op 4 indicatoren waarmee de bevlogenheid van medewerkers wordt gemeten. Hoe betrokken zijn medewerkers bij hun baan en wat hebben zij er voor over? Welke mensen werken vol passie en stellen zich effectiever, efficiënter en klantgerichter op? Bevlogen medewerkers zetten een stapje extra en bepalen in grootte mate het succes van de organisatie.

Indicatoren

 • Employee engagement
 • Absorption
 • Dedication
 • Vigor


General Job Satisfaction Survey

De General Job Satisfaction Survey is één van de meest gebruikte vragenlijsten binnen Nederlandse organisaties om te meten hoe tevreden medewerkers zijn met hun baan. Met behulp van deze vragenlijst worden groepsgewijs resultaten verzameld, die eenvoudig met elkaar kunnen worden vergeleken. Voorbeeld enquête vragen gaan in op bepaalde aspecten van de baan die medewerkers belonen. Tevens worden aspecten uit de baan meegenomen die kunnen zorgen voor ontevredenheid. Hoe tevreden medewerkers zijn bepaalt in grote mate hoe productief ze zijn.

Indicatoren

 • Job satisfaction
 • Collaboration
 • Culture
 • Direct supervisor
 • Job contents
 • Management of the organization
 • Social security
 • Working conditions, environment & workload


Open vragen

Wat zou je willen verbeteren binnen [naam organisatie]?

Het stellen van open vragen biedt unieke inzichten, maar de verwerking hiervan is lang een tijdrovend proces geweest, waardoor de voorkeur vaak uitging naar multiple choice vragen.

Echter, met de opkomst van AI-technologieën is het analyseren van open antwoorden aanzienlijk vereenvoudigd. Deze ontwikkeling heeft de waarde van open vragen voor medewerkersonderzoek enorm verhoogd.