Software

  • Makkelijk invullen voor maximale respons.
  • Simpele analyse om alles uit de resultaten te halen.
  • Alles geheel anoniem en veilig.

MTO software

Een medewerkerstevredenheid onderzoek bestaat uit software en vragen. De software bepaald voor een groot deel de respons en het gebruik van de resultaten, omdat dit zo belangrijk is maken wij de software zelf.

Invullen

Ongeveer 50% van de MTO's wordt op een mobiel ingevuld.

Door ook dit zo makkelijk mogelijk te maken hebben wij een gemiddelde respons van 68%.

Ook Engelstalige medewerkers? Geen probleem, iedere medewerker krijgt de vragen in zijn of haar eigen taal.

Anoniem & veilig

Het handhaven van anonimiteit is een cruciaal aspect van betrouwbaar en effectief medewerkersonderzoek. Zonder anonimiteit kunnen medewerkers zich immers belemmerd voelen om hun ware gevoelens en ervaringen te delen.

Wij geloven in de waarde van authentieke feedback. Daarom garanderen we dat de anonimiteit van elke medewerker wordt gerespecteerd in onze onderzoeken. Resultaten worden alleen weergegeven voor groepen waarin ten minste vijf enquêtes zijn ingevuld, om ervoor te zorgen dat individuele antwoorden niet kunnen worden geïdentificeerd.

Onze toewijding aan anonimiteit betekent dat u betrouwbare, eerlijke inzichten kunt verwachten die de basis vormen voor effectieve verbeteracties.


Veiligheid

  • Al onze verbindingen zijn versleuteld.
  • De servers staan in Nederland.
  • Wij voldoen aan de "Beveiligingsrichtlijnen SaaS voor overheidsinstanties".
  • Om in te loggen kan worden afgedwongen dat er toegang tot het bedrijfs mailaccount nodig is. 

Iedereen betrokken

Geef managers de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de onderzoeksresultaten, al dan niet beperkt tot hun eigen afdeling. Dit bevordert een omgeving van betrokkenheid en proactieve verbetering binnen uw organisatie.

Heeft uw bedrijf een ondernemingsraad? Betrek deze actief bij het proces door hen toegang te geven tot de hoofdresultaten. Zo verzekert u een inclusief en transparant proces waarbij alle relevante partijen betrokken zijn.

Inrichten

De initiële opwinding rondom de eerste meting kan onvermijdelijk vervagen bij opvolgende metingen, die snel gezien kunnen worden als een tijdrovende taak.

Daarom hebben wij onze aanpak geoptimaliseerd om maximale efficiëntie te waarborgen. Wij baseren onze structuur bij voorkeur op bestaande systemen, zoals de loonadministratie en kostenplaatsen, die reeds periodiek worden bijgewerkt.

Het enige dat wij nodig hebben, is een export net voordat de meting start. Wij nemen dan de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle medewerkers correct zijn ingedeeld en dat de juiste managers toegang hebben tot de resultaten van hun respectievelijke afdelingen. 

Dit betekent minder werk voor u, en garandeert dat elke meting even effectief en nauwkeurig is als de eerste.

Resultaten

Wij hebben standaard een interactief dashboard waar resultaten op bekeken kunnen worden. Hiermee is het mogelijk om:

  • Resultaten door de tijd te zien.
  • Afdelingen met elkaar te vergelijken.
  • Dwarsdoorsnedes te maken, bijvoorbeeld op leeftijd of type dienstverband.


De resultaten toch liever in een statisch programma zoals SPSS verwerken? Geen probleem, wij leveren geheel geanonimiseerd de juiste export aan.