Home > > Blog > Kwantitatief onderzoek: resultaten beter gebruiken
Selecteer een pagina

Kwantitatief onderzoek: resultaten beter gebruiken

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek levert resultaten op, waardoor inzichten worden gecreëerd die van invloed zijn op het bedrijf en haar werknemers. Het onderzoek meet niet alleen de medewerkerstevredenheid, maar het kan ook een verbeterproces binnen het bedrijf initiëren. Wel is het van belang om de resultaten van een kwantitatief onderzoek goed te gebruiken.

Is medewerkerstevredenheid te meten?

Het antwoord is: ja, medewerkerstevredenheid is zeker te meten. Middels medewerkerstevredenheidsonderzoeken en enquêtes krijgt u inzicht in de tevredenheid van uw werknemers. Een kwantitatief onderzoek draagt bij aan het begrip van wat zich afspeelt op de werkvloer. De meeste onderzoeken zijn geheel anoniem, waardoor medewerkers eerlijk en ongedwongen antwoord kunnen geven op vragen.

Wanneer presteren medewerkers?

Medewerkers presteren als ze de bekwaamheden hebben om hun werk uit te voeren. Bovendien moeten ze in het bezit zijn van de benodigde kennis, vaardigheden en motivatie. Voor managers is het belangrijk om een kleine gemeenschap te vormen, waarin saamhorigheid en betrokkenheid de boventoon voeren. Dit is een effectieve manier om prestaties op de werkvloer te verbeteren.

Resultaten beter gebruiken

Een kwantitatief onderzoek is de eerste stap in het verbeterproces binnen uw bedrijf. Het succes van een bedrijf is voor een belangrijk deel namelijk afhankelijk van het personeel. Het effectief managen van medewerkers, dat mogelijk is na een onderzoek, zorgt vervolgens voor betere bedrijfsresultaten. Met een medewerkerstevredenheidsonderzoek krijgt u inzicht in de meningen, verwachtingen en oordelen van collega’s. De resultaten van het onderzoek laten zien wat belangrijk is voor medewerkers. Een dergelijk onderzoek is een ideale manier voor personeel om onvrede te uiten en aan te geven waar eventuele knelpunten liggen. Hoe integreert u het best de resultaten op de werkvloer?

  1. Leg de focus op samenwerking: een team functioneert beter als leden binnen het team elkaar aanmoedigen en met elkaar brainstormen.
  2. Verbeter uw organisatie: maak gebruik van een systeem, zoals het Jobber dashboard, waarin managers in een oogopslag zien wat de doelen en uitdagingen zijn van medewerkers. Zorg er ook voor dat de communicatie in het bedrijf op rolletjes loopt.
  3. Planning maken: voer korte gesprekken met uw personeel over behaalde winsten en moeilijkheden om vervolgens een planning te maken.
  4. Constructieve ideeën: het is belangrijk om feedback, zowel positief als negatief, tijdig door te geven aan uw medewerker. Op deze manier bent u betrokken bij de werkzaamheden van uw medewerkers en dit wordt u in dank afgenomen.

Meten is weten

Medewerkerstevredenheid zegt iets over in hoeverre sfeer, processen en werkzaamheden van een bedrijf aan de verwachtingen van een werknemer voldoen. Klanttevredenheid meten gebeurt op eenzelfde manier. Middels enquêtes, telefoongesprekken en klanttevredenheidsonderzoeken kan klanttevredenheid gemeten worden en kunnen er conclusies worden getrokken over uw bedrijf. Een bedrijf moet eigenlijk de verwachtingen van zowel een klant als van een medewerker overtreffen.