Home > Jobber > Werknemerstevredenheidsonderzoek
Selecteer een pagina

Werknemerstevredenheidsonderzoek via Jobber

Malvee is in Nederland hét bedrijf als het gaat om software ontwerpen voor met name het uitvoeren van onderzoek zoals een werknemerstevredenheidsonderzoek. De medewerkerstevredenheid software die Malvee biedt, Jobber, geeft bedrijven direct inzicht in wat nog beter kan binnen de organisatie. Hiermee is de organisatie in staat meteen een verbeterplan op touw te zetten om de tevredenheid van medewerkers op pijl te krijgen. Tevreden medewerkers hebben namelijk een hoger productievermogen. De tevredenheidsmeting beslaat een aanzienlijk veld aan facetten die, afhankelijk van relevantie, gemeten worden. In Nederland doet HR analytics steeds meer haar intreden en Malvee levert met Jobber hiervoor de meest gebruiksvriendelijke software.

Verschillende KPI’s

Voor de uitvoer van het werknemerstevredenheidsonderzoek zijn er kritieke prestatie-indicatoren oftewel KPI’s en deze bestaan over het algemeen uit:

  • Veiligheid op de werkvloer;
  • Voordelen voor werknemers;
  • Toepassen van capaciteiten;
  • Vergoeding;
  • Persoonlijke ontwikkeling.

Op basis van bovengenoemde punten zijn er bij het werknemerstevredenheidsonderzoek twee typen van tevredenheid te meten namelijk de affectieve medewerker tevredenheid en de cognitieve tevredenheid. De affectieve kant van de meting behelst onderdelen van de baan zoals het salaris, de werktijden, aantal verlofdagen en dergelijke. Jobber is ontworpen voor elke organisatie en biedt daarom opties voor zowel een online enquête als hard-copy. De software is daarnaast uitermate veilig en anoniem. Meet, herstel en monitor de werknemerstevredenheid succesvol met het werknemerstevredenheidsonderzoek van Jobber.

Gratis brochure

Vraag vrijblijvend een brochure aan