Home > Jobber > Verhalen van klanten > Stichting Vlietkinderen
Selecteer een pagina

Stichting Vlietkinderen

Vlietkinderen Kinderopvang in Voorburg, Leidschendam en Den Haag Leidschenveen gaat over veel meer dan alleen kinderopvang. Samen met medewerkers, maatschappelijke partners, kinderen en hun ouders schrijven we ons verhaal, waarin ontdekken, ontwikkelen, spelen, groeien, leren en ervaren. Onze kinderopvang levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en is verrijkend. Het draagt positief bij aan de ontwikkeling van kinderen op sociaal-emotioneel, motorisch, creatief en cognitief gebied.

Net zoals kinderen een fijne opvangomgeving moeten krijgen, is het ook voor medewerkers belangrijk om tevreden te kunnen werken op locatie. Met de juiste meettechnieken kan dit in kaart worden gebracht. Vlietkinderen werkt nu sinds enkele jaren met de applicatie Jobber om tevredenheid en bevlogenheid onder medewerkers in beeld te brengen.

“Hoewel Jobber erg makkelijk in gebruik is en eigenlijk alles zichzelf wijst, staat Malvee altijd klaar met raad en daad”
Claudia Jansen

Tijd voor iets anders: Malvee komt in beeld

“We werken nu zo’n twee jaar met Malvee samen en dat bevalt goed.” Vlietkinderen heeft de tevredenheid onder medewerkers al vele jaren gemeten, maar was op zoek naar een geheel andere benadering. “Job satisfaction speelde een grote rol bij het kiezen van een nieuwe meettechniek. We waren echt op zoek naar iets anders en wilden af van standaard vragenlijsten die doorgaans worden gehanteerd.” De zoektocht op internet leverde drie kandidaten op, waarvan Malvee er één was. “Tijdens een presentatie over het product Jobber viel onze keuze op Malvee. De applicatie biedt handige en makkelijke functies om daadwerkelijk goed te meten.”

Vlietkinderen heeft locaties gehuisvest op verschillende plekken in Nederland. Alle medewerkers, met uitzondering van de flexmedewerkers, worden tijdens het medewerkersonderzoek meegenomen en kunnen vragen beantwoorden voor het meten van tevredenheid en bevlogenheid. Jobber wordt nu random gebruikt en zal vanaf 2016 twee keer per jaar worden toegepast. Zo worden de resultaten gedurende het hele jaar gemeten en kan er per kwartaal worden gekeken naar de uitkomst. “We maken gebruik van een op maat gemaakte vragenlijst, die samen met Malvee tot stand is gekomen. Hiermee meten we verschillende indicatoren bij onze medewerkers en kunnen we zowel de mate van tevredenheid als bevlogenheid in kaart brengen.” Het einde van de enquête kenmerkt zich door een open vraag.

“De vele functies van Jobber zorgen voor een compleet beeld”

“Ontzettend handig is dat we onze locaties met elkaar kunnen vergelijken. Door van tevoren al groepen aan te maken en de verschillende locaties in het dashboard te plaatsen, kun je resultaten makkelijk met elkaar vergelijken. Je ziet meteen welke score is genoteerd en welke indicatoren hierbij een rol spelen. Dit kan tot in detail, waardoor je zelfs kunt zien hoeveel procent van de medewerkers verantwoordelijk is voor de score.”

Het dashboard is volledig aangepast aan de organisatie en medewerkers hebben allemaal een gepersonaliseerd dashboard. Dit is voor alle medewerkers gelijk. Ook op de iPad is Jobber helemaal gepersonaliseerd. “Medewerkers, m.u.v. leidinggevenden, kunnen enkel hun eigen informatie bekijken. Zo voorkom je dat antwoorden van andere mensen ingezien worden. Het dashboard is erg makkelijk in gebruik en laat resultaten inzichtelijk zien. Zo kan er eigen tekst ingevoerd worden en worden lastige termen voorkomen.”

“Medewerkers hebben geen moeite met het invullen van de vragenlijst. Doordat zowel tevredenheids- en bevlogenheidsindicatoren worden meegenomen in één vragenlijst zijn ze binnen een kwartiertje klaar. Er zijn dan ook altijd voldoende resultaten om mee te werken en een mooi cijfer te krijgen. Elke maand presenteren we de totale uitkomst van het onderzoek aan het management team.”

Malvee denkt mee

“Hoewel Jobber erg makkelijk in gebruik is en eigenlijk alles zichzelf wijst, staat Malvee altijd klaar met raad en daad. We hebben vanaf het allereerste gesprek fijn contact met Malvee en ze nemen ons zeker werk uit handen. Zo maakt Malvee van tevoren alle locaties aan op het dashboard. Elke week wordt door Vlietkinderen een nieuw Excel-bestand opgestuurd met informatie over de medewerkers. Malvee importeert hieruit alle medewerkers in het dashboard, waarna iedereen een verzoek krijgt voor het invullen van de vragenlijst.” Aangezien iedereen de enquête digitaal maakt, komen de resultaten automatisch in de applicatie te staan en is het eenvoudig om resultaten in te kijken. Via e-mail of middels telefonisch contact worden zaken doorgesproken in geval van wijzigingen of nieuwe functies. “Wij zijn zeer tevreden met Jobber en Malvee!”