Home > Jobber > Verhalen van klanten > Iquality Business Solutions bv
Selecteer een pagina

Iquality Business Solutions B.V.

Een klant van het eerste uur, dat is Iquality Business Solutions B.V. Het ontwikkelen van business-, internet- en software oplossingen voor bedrijven is de corebusiness van de organisatie, waarbij maatschappelijk verantwoord ondernemen van groot belang is. Meten is weten en dat geldt zeker voor de tevredenheid onder medewerkers. Iquality Business Solutions B.V. gebruikt meerdere keren per jaar de applicatie Jobber met groot succes.

“Jobber biedt tal van functies die we nog niet eerder bij andere tevredenheidsonderzoektools hebben gezien.”
Marlon van Wijlick

Op zoek naar iets nieuws: klant van het eerste uur

“Malvee was er op het moment dat we een tool nodig hadden om de tevredenheid onder medewerkers te meten.” Het ging snel én makkelijk. Sinds 2012 speelt maatschappelijk verantwoord ondernemen een belangrijke rol in de organisatie, met de drie P’s: people, planet en profet. People zijn de drijfkracht achter het bedrijf, evenals klanten. Er was hoge nood aan een nieuw meetinstrument voor het meten van de tevredenheid onder medewerkers. “Na een bericht op Twitter over het meten van medewerkerstevredenheid kwam Malvee in beeld. Malvee reageerde direct en bood ons een handige en gebruiksvriendelijke applicatie aan.” Vanaf daar is het allemaal snel gegaan en is Jobber in de gehele organisatie in gebruik genomen.

“Ontzettend makkelijk in gebruik met tal van functies voor een duidelijk resultaat”

Iquality Business Solutions B.V. bestaat uit zo’n 35 medewerkers, die allemaal worden meegenomen bij het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Metingen worden twee keer jaar uitgevoerd om zo duidelijke verschillen waar te kunnen nemen en de resultaten met elkaar te vergelijken. “Het handige van Jobber is dat medewerkers vooraf per groep of afdeling geclusterd kunnen worden in het dashboard. Vanaf 5 medewerkers zijn resultaten zichtbaar. Trendbreuken zijn snel waarneembaar en laten je direct zien op welke afdeling(en) medewerkers hoger of lager scoren op bepaalde indicatoren van de vragenlijst.”

“Jobber biedt tal van functies die we nog niet eerder bij andere tevredenheidsonderzoektools hebben gezien. In onze organisatie werken medewerkers met een verschillende etniciteit. Handig is dan dat de vragenlijst ook in het Engels verkrijgbaar is. We werken met 80 vragen, waarvan de laatste vraag een open vraag is, die naar wens ingevuld kan worden. De landenversie is voor ons echt ideaal.”

Dit geldt ook voor het dashboard, dat erg makkelijk te gebruiken is. “Onze vragenlijst bestaat uit negen onderdelen, die afzonderlijk in het dashboard worden weergegeven. Per onderdeel kun je eenvoudig inzien hoe medewerkers hierop hebben gereageerd en is een score zichtbaar. Op deze manier zijn verschillen tussen afdelingen meteen zichtbaar. Vaak zijn deze verschillen goed te verklaren door omstandigheden die spelen. Het dashboard laat niet alleen algemene verschillen zien, maar geeft je ook de mogelijkheid om dieper in te gaan op de indicatoren van de vragenlijst. Tot in detail kunnen antwoorden worden bekeken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om per onderdeel te kijken hoeveel procent van de medewerkers een lage score geeft. Dit haalt de algemene rating uiteraard omlaag. Je weet dan direct dat het merendeel van de medewerkers wel positief heeft geantwoord en een deel van de algemene score dus afhankelijk is van slechts een paar medewerkers.”

“We maken nog geen gebruik van Jobber Discuss, de functie waarmee medewerkers verbeterpunten kunnen aandragen, maar dit komt eigenlijk doordat onze medewerkers een vrij hoge mate van tevredenheid ervaren. Eventuele opmerkingen kunnen onze medewerkers kwijt bij de open vraag aan het einde van de enquête.”

Betrokken jongemannen met een enthousiaste visie

“De open relatie met Malvee is karakteriserend voor het bedrijf. Het zijn erg leuke en enthousiaste jongemannen die altijd klaarstaan om te helpen. Vanaf het eerste uur hebben ze geholpen alles uit te leggen. In de loop der tijd is Jobber aangepast en verbeterd en is elke wijziging duidelijk uitgelegd.” Real-time contact is er wanneer dat nodig is, maar ook via e-mail of via de telefoon staan ze klaar voor raad en daad. “Vanwege drukte aan het einde van het jaar schiet zo’n medewerkerstevredenheidsonderzoek er weleens bij in. Malvee is ook dan betrokken en stuurt een herinnering.”

“Nu de tevredenheid van onze medewerkers mooi in kaart wordt gebracht, kunnen we ons ook gaan richten op het meten van klanttevredenheid. Binnen en buiten de organisatie speelt tevredenheid immers een grote rol.”