Home > Jobber > Meting op maat
Selecteer een pagina

Meten op maat: MTO versus medewerkerbevlogenheid

Medewerkerstevredenheid en medewerkers bevlogenheid zijn begrippen die vaak door elkaar heen worden gebruikt. Beide zijn ontzettend handig om binnen uw organisatie te kijken hoe uw medewerkers zich voelen. Toch meten beide onderzoeken iets heel anders en is er een duidelijk onderscheid te noemen. Wilt u weten hoe tevreden uw medewerkers zijn op de bedrijfsvloer of gaat u een stapje verder en kijkt u hoe ver mensen bereid zijn te gaan?

Met Jobber kunt u medewerker tevredenheid continu meten of op basis van vaste intervallen. U kunt bijvoorbeeld tussen de 2 en 25 procent van de medewerkers binnen de organisatie meten. Hierdoor is er continu inzicht in de medewerker tevredenheid binnen de organisatie. U kunt bijvoorbeeld, als u gebruik maakt van intervallen, eens per jaar iedere medewerker ondervragen of twee keer per jaar de helft van de medewerkers. U kunt direct zien welke invloed een verandering in de organisatie heeft op de medewerker tevredenheid.

Tevredenheid meten

Een MTO (medewerkerstevredenheidsonderzoek) uitvoeren zorgt ervoor dat u weet wat er binnen uw organisatie speelt. Zijn uw werknemers tevreden met de gang van zaken? Hoe hebben ze een bepaald project ervaren en wat vinden zij van de werkomgeving? Tevreden medewerkers zijn onmisbaar voor een succesvolle organisatie. Zijn werknemers tevreden, dan blijven ze ook langer werkzaam in uw organisatie. Een tevreden medewerker is sneller bereid harder te werken en bepaalde doelen te halen. Zo laat onderzoek zien dat organisaties met een hoge mate van werknemerstevredenheid ook een hoge klanttevredenheid hebben, meer succes hebben in het verlagen van omloopsnelheid en minder ongevallen kennen.

Bevlogenheid meten

Meet hoe bevlogen medewerkers met uw organisatie zijn. Hoe betrokken zijn uw medewerkers nu eigenlijk? Dit gaat een stapje verder dan het doen van een tevredenheidsonderzoek. Een betrokken medewerker is bereid een stap meer te doen voor zijn werk. In hoeverre dragen medewerkers bij aan een sterk merk of sterke positionering van uw organisatie? Onderzoek toont aan dat een organisatie met een hoge mate van medewerkers bevlogenheid productiever is dan bedrijven waarin medewerkers een lage bevlogenheid hebben. De bevlogenheid meten kan dus bijdragen aan een solide bedrijf en sterke positie op de markt.

Gratis brochure

Vraag vrijblijvend een brochure aan