Home > Jobber > Medewerkerstevredenheidsonderzoek professioneel uitgevoerd
Selecteer een pagina

Medewerkerstevredenheidsonderzoek professioneel uitgevoerd

Jobber voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek?

Steeds meer bedrijven in Nederland zien het nut in van een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het onderzoek is vrijwel onmisbaar voor elke organisatie die met het verbeteren van de bedrijfsvoering bezig is. Medewerkertevredenheid is een continu proces omdat een bedrijf constant in ontwikkelingen is. Bent u als bedrijfseigenaar nog niet op de hoogte van de hedendaagse uitvoeringstechnieken voor een MTO? Is uw organisatie of bedrijf toe aan de uitvoering van een MTO? Malvee is dé specialist in Nederland voor het creëren van simpele doch krachtige webapplicaties voor MTO’s. Er zijn verschillende mogelijkheden voor de uitvoering en het systeem is volledig aan te passen aan uw organisatie. MTO’s worden gegarandeerd met succes voor elke organisatie uitgevoerd. De uitvoering vindt plaats door middel van zeer gebruiksvriendelijke en veilige software, Jobber genaamd. Malvee voor goed onderzoek en heldere resultaten!

Met Jobber het medewerkerstevredenheidsonderzoek.

Voor de uitvoer van het medewerkerstevredenheidsonderzoek wordt gewerkt met Jobber. Jobber is ontworpen om:

  • Medewerkerstevredenheid te meten;
  • Medewerkersbevlogenheid te meten;
  • Te meten binnen vaste intervallen;
  • Continu te meten en eventueel binnen verschillende afdelingen;
  • Continu inzicht in tevredenheid en bevlogenheid te geven.

In tegenstelling tot reguliere bedrijfssoftware is Jobber erg makkelijk in gebruik. Het dashboard biedt een snel en duidelijk inzicht van de resultaten. Als extra service levert Malvee Jobber aan met een ingevulde interface. De medewerkers worden geïmporteerd in Jobber en de organisatiestructuur wordt correct ingevuld. Bij de MTO zijn de factoren tevredenheid en bevlogenheid van medewerkers belangrijk. Er bestaan twee opties voor het meten van deze factoren: continu meten of periodiek meten. Bij het constant meten wordt het onderzoek uitgevoerd voor 2 tot 25 procent van alle medewerkers. Zodoende is er continuïteit in het inzicht over de tevredenheid en bevlogenheid van uw medewerkers. Valt de keuze op het meten met een bepaalde regelmaat dan worden er gedurende een jaar meerdere metingen verricht. Minimaal eens per jaar worden alle medewerkers ondervraagd ten aanzien van hun tevredenheid en bevlogenheid. Verder geschiedt het meten meerdere keren maar dan met slechts een representatief deel van de medewerkers. Up-to-date met Jobber van Malvee!

Drie opties voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst

Jobber wordt aangeboden met 3 verschillende standaard vragenlijsten. Deze zijn de Job Content Questionnaire, Utrecht Work Engagement Scale en General Job Satisfaction survey. Elke medewerkerstevredenheidsonderzoek vragenlijst is standaard en niet opgesteld door Malvee. Malvee fungeert niet als adviesbureau en houdt zich niet bezig met opstellen van vragenlijsten. Speciaal hiervoor wordt er gewerkt met partners die samen met de klant een gepaste vragenlijst vervaardigen. De eerste twee genoemde vragenlijsten meten het niveau van tevredenheid waarmee de medewerkers aan de slag gaan. De General Job Satisfaction survey is een vragenlijst gericht op de bevlogenheid van medewerkers. Met andere woorden: een vragenlijst om aan te geven in hoeverre medewerkers bereid zijn een stap extra te zetten. Het invullen van deze vragenlijsten is eenvoudig. Malvee doet voor de zekerheid nog een voorbeeld van een medewerkerstevredenheidsonderzoek bij de levering.