Home > Jobber > Job-content-questionnaire
Selecteer een pagina

Medewerker tevredenheid meten

Job Content Questionnaire

De Job Content Questionnaire is speciaal ontwikkeld voor het meten van de medewerker tevredenheid. De vragenlijst is ontworpen door Prof. Robert A. Karasek en kent een lange geschiedenis. Met deze enquête kan de inhoud worden gemeten van de taken van individuele medewerkers. De vragenlijst focust zich voornamelijk op de psychologische en sociale structuur van de werkomgeving. Zo bestaat de tevredenheidsonderzoek vragenlijst uit vragen die zijn gerelateerd aan werkdruk, sociale interactie en de mogelijkheid tot het nemen van beslissingen.

Resultaten weergeven

De resultaten van de vragenlijst worden weergegeven in 8 indicatoren, die overzichtelijk worden getoond in het dashboard. Deze indicatoren worden gemeten voor elke groep en kunnen eenvoudig met elkaar worden vergeleken per afdeling.

Job satisfaction

Medewerker tevredenheid is de meeste algemene indicator en geeft aan in welke mate medewerkers tevreden zijn met de inhoud van hun baan.

Coworker support

Deze KPI meet de mate waarin medewerkers het gevoel hebben dat zij worden ondersteund door hun collega’s. Hoe hoger, hoe meer ondersteuning. Een voorbeeld vragenlijst is kijken in hoeverre collega’s over de juiste competenties beschikken, persoonlijke interesse in elkaar tonen en de mate van onderlinge vriendelijkheid.

Decision latitude

Bestaat uit skill descretion en decision authority. Is deze laag, dan hebben medewerkers het gevoel dat hun competenties niet volledig worden benut of dat zij onvoldoende vrijheid ervaren in hoe zij werken. Skill descretion meet in hoeverre medewerkers het gevoel hebben nieuwe dingen te leren binnen hun baan. Decision authority meet in hoeverre medewerkers zelfstandig beslissingen kunnen nemen.

Job security

Meet de mate waarin medewerkers zeker zijn over hun baan. Hoe hoger, hoe meer zekerheid er is. Vragen gaan bijvoorbeeld in op hoe stabiel de functie is en hoe groot de kans is dat medewerkers hun huidige functie verliezen.

Macro-level decision authority

Meet in welke mate de medewerker het gevoel heeft een significante invloed te hebben binnen de organisatie. Hoe hoger, hoe beter. Voorbeeld vragen gaan over de mate waarin beslissingen democratisch worden genomen en de mate waarin medewerkers supervisie uitvoeren over anderen als onderdeel van de functie.

Physical job demands

Meet in welke mate medewerkers worden blootgesteld aan zware fysieke belasting, zoals het tillen van objecten of snelle en continue handelingen. Voorbeeld vragen zijn o.a. of medewerkers worden belast met fysiek belastende activiteiten en of zij belast worden met snelle en continue fysieke werkzaamheden.

Psychological job demands

Meet de mate van stress die de baan met zich meebrengt. In welk tempo wordt de baan uitgevoerd en hoeveel beschikbare tijd is er voor het uitvoeren van werkzaamheden? Conflicterende werkzaamheden en de mate van intense concentratie komen ook voor in deze indicator.

Supervisor support

Meet in welke mate medewerkers het gevoel hebben ondersteund te worden door leidinggevenden. Hoe hoger, hoe meer ondersteuning. Dit wordt gemeten met voorbeeldvragen over de mate waarin leidinggevenden bezig zijn met het welzijn van het team en de mate waarin er interesse wordt getoond.

Gratis brochure

Vraag vrijblijvend een brochure aan