Home > Jobber > HR analytics > HR analyse uitvoeren
Selecteer een pagina

HR analyse uitvoeren in 4 stappen

HR analytics, het analyseren van medewerker data, bestaat voor het grootste deel uit het vinden van verbanden en verschillen. Door de grote hoeveelheden data is het vaak moeilijk om de juiste verbanden te zien. HR analytics software helpt hierbij.

1. Vraag

HR analytics helpt bij het oplossen van vragen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:
Vertrekken medewerkers die kort na indiensttreding een lagere tevredenheid hebben dan medewerkers die langer in dienst zijn eerder?
Welke recruitment methode is het effectiefst? (screenshot)

Belangrijk is dat er een heldere vraag is om op te lossen.

2. De juiste data

Het is vooraf moeilijk te bepalen welke variabelen invloed op elkaar hebben. Hoe meer data er van medewerkers beschikbaar is, hoe groter de kans dat er antwoord kan worden gevonden op de vraag. De verklaring kan namelijk in een onverwachte hoek zitten.

3. Onderzoeksgroep

Afhankelijk van de vraag moet er een onderzoeksgroep worden geselecteerd. Dit kan aan de hand van alle variabelen die een medewerker heeft zoals: leeftijd, tijd in dienst, ziekteverzuim, lease auto, opleidingsniveau, gevolgde cursussen, afdeling, etc.

4. Analyse

Hier begint het echte analyseren. Nu moeten er verbanden worden gezocht. Software kan zoeken naar grote verschillen en deze variabelen aandragen. Belangrijk is om de verschillen te proberen te begrijpen. Zo zou er een verband kunnen zijn tussen medewerkers die veel opleidingsbudget hebben en ziekteverzuim. Hierbij zou het goed kunnen zijn dat medewerkers die veel opleidingsbudget hebben deel uit maken van een ‘high potential’ programma. Deze medewerkers zijn vaak jonger dan de gemiddelde medewerker en hebben daardoor ook vaak een lager ziekteverzuim.

Filtering

In Jobber werkt het filteren van medewerkers eenvoudig. Alle kenmerken die een medewerker heeft worden weergegeven als een waarde. Afhankelijk van de waardes zijn er verschillende selectie opties.

Klein beginnen

Met HR analytics kan klein worden begonnen. Een medewerkerstevredenheidsonderzoek is een goed beginpunt. Dit levert direct een hoop informatie op. Samen met basiskenmerken van een medewerker kan dit al interessante inzichten bieden.

Hoe eerder hoe beter

Hoe eerder er begonnen wordt met het verzamelen van data hoe meer data er is om verbanden te zien en in de toekomst voorspelingen te kunnen doen.

Meer informatie

Informeer naar de mogelijkheden voor uw organisatie

Hoe kan je verschillende groepen in de organisatie vergelijken?