Home > Jobber > Functies > Samen verbeteren
Selecteer een pagina

Samen verbeteren

Verbeterpunten aandragen met Jobber discuss

Een online enquête invullen lijkt simpel en is dat vaak ook. Toch kan het zijn dat medewerkers verbeterpunten aan willen dragen die niet in de enquête zitten. Ze willen graag discussiëren over de vragen. Om ook medewerkers een kans te geven eventuele op- en aanmerkingen te maken, biedt Jobber de optie voor een speciaal discussieplatform waar verbeteringen centraal staan.

Verbeter platform

Een open invulbox aan het einde van elke enquête is een goede manier om naar medewerkers te luisteren, maar kost simpelweg heel veel tijd. Met Jobber discuss kunnen medewerkers zelf verbeterpunten aandragen en bijvoorbeeld aangeven of ze het met bepaalde punten eens of oneens zijn. In een discussie kan vervolgens aangegeven worden hoe punten verbeterd kunnen worden. Het voordeel hiervan is dat alles volledig anoniem gebeurt. Medewerkers kunnen dan ook geheel anoniem verbeterpunten aandragen, waarop weer anoniem kan worden gereageerd.