Home > Jobber > Functies > Vragenlijsten
Selecteer een pagina

Vragenlijsten

Standaard- en op maat gemaakte onderwerpen

Een medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren doet u middels bekende vragenlijsten, die Malvee aanbiedt. Jobber wordt geleverd met drie verschillende vragenlijsten voor medewerkerstevredenheid en medewerkersbevlogenheid, die geheel samengesteld kunnen worden aan de hand van uw wensen. Mocht u specifieke onderwerpen willen meten, dan helpen onze partners u graag met het samenstellen van een vragenlijst op maat.

De juiste vragenlijst

Wij adviseren het gebruik van een vragenlijst die gebruikt kan worden voor een langere periode. Op deze manier kunt u gebruikmaken van dezelfde vragenlijst tijdens opeenvolgende metingen. Ook kunnen resultaten uit verschillende periodes met elkaar worden vergeleken, al dan niet met een benchmark. Jobber biedt u drie verschillende standaard vragenlijsten aan: Job Content Questionnaire, Utrecht Work Engagement Scale en General Job Satisfaction survey.

De Job Content Questionnaire en General Job Satisfaction survey zijn beide tevredenheidsonderzoek vragenlijsten die de medewerkerstevredenheid meten. Deze enquêtevragen geven u inzicht in hoe tevreden medewerkers binnen uw organisatie zijn. De Utrecht Work Engagement Scale richt zich op het meten van de bevlogenheid van medewerkers en kijkt in hoeverre medewerkers een stapje extra willen zetten. De KPI’s brengen de antwoorden goed in kaart en zorgen voor meer inzicht.

Standaard of op maat

Standaard onderwerpen, zoals werkdruk, tevredenheid, zekerheid, cultuur en management, kunnen uitstekend gemeten worden met behulp van standaard vragenlijsten. Het voordeel van standaard vragenlijsten is dat deze bewezen zijn en goed kunnen worden vergeleken met een benchmark.

Jobber biedt de mogelijkheid om de vragenlijsten op indicatorniveau samen te stellen, waardoor het mogelijk is om standaardvragen met op maat gemaakte vragen te combineren.

Malvee is geen adviesbureau en maakt daarom zelf geen specifieke vragenlijsten. Voor representatieve vraagstukken werken wij samen met partners die samen met u een op maat gemaakte vragenlijst samenstellen.

Standaard vragenlijsten

Voor het meten van medewerkers tevredenheid en medewerkers bevlogenheid

Job Content Questionnaire

Eén van onze standaard vragenlijsten is de Job Content Questionnaire, een veelgebruikte vragenlijst voor het meten van medewerker tevredenheid binnen uw organisatie. Deze vragenlijst is speciaal ontwikkeld voor het meten van taken van individuele medewerkers, waarbij wordt gefocust op de psychologische en sociale structuur van de werkomgeving. Werkdruk, sociale interactie en de mogelijkheid tot het nemen van beslissingen zijn voorbeeld enquête vragen binnen deze survey.

Utrecht Work Engagement Scale

Om de medewerker bevlogenheid te meten van medewerkers wordt gebruikgemaakt van de Utrecht Work Engagement Scale. Middels 4 indicatoren worden resultaten gemeten, waarbij per groep vergeleken kan worden. De vragen van de enquête gaan in op het meten van de mate van concentratie, inspiratie en energie.

General Job Satisfaction survey

Hoe tevreden is iemand met de baan? Eén medewerkertevredenheidsonderzoek van Jobber is de General Job Satisfaction survey. Deze voorbeeld vragenlijst bestaat bijvoorbeeld uit vragen die ingaan op samenwerking, transparantie binnen de organisatie en de toegankelijkheid van de directie.  Samen zorgen deze voorbeeldvragen voor een volledige enquête voor het meten van de medewerker tevredenheid.

Overige metingen

On- en offboarding enquêtes

Onboarding

Wanneer u een onboarding proces heeft, kunt u ervoor kiezen om dit te evalueren aan de hand van een enquête. Een onboarding enquête verschilt van een medewerkerstevredenheidsenquête. Zo wordt een onboarding enquête over het algemeen na een bepaalde tijd van indiensttreding afgenomen in tegenstelling tot een medewerkerstevredenheidsenquête, die vaak op een vaste tijd in het jaar wordt afgenomen.

Wanneer het onboardingstraject “end-to-end” geëvalueerd moet worden, wordt er vaak gebruikgemaakt van verschillende enquêtes die elkaar opvolgen. Dit gebeurt volgens de fases waarin de nieuwe medewerker zich bevindt: branding, ‘before first day’, oriëntatieprogramma, ‘first day’, eerste week, eerste maand en de eerste 90 dagen. Zoals vanzelfsprekend is timing hierbij erg belangrijk en kan een koppeling met het personeelssysteem waardevol zijn.

Offboarding

Offboarding enquêtes worden vaak ingezet bij functies van de talentmanagement programma’s. Het behouden van talent is over het algemeen het doel. Hierdoor levert een dergelijke enquête input voor het maken van actiepunten. Bij een medewerkerstevredenheidsenquête is privacy erg belangrijk, terwijl dit gegeven vaak minder van belang is bij offboarding enquêtes. Redenen van vertrek kunnen erg specifiek zijn, waardoor openheid over het algemeen als waardevol wordt gezien. Net zoals bij onboarding is ook hier timing belangrijk.

Overige HRM KPI’s

Verzuim, aanwezigheid en personeelsverloop

Deze (key performance) indicatoren worden niet door Jobber gemeten, maar kunnen wel interessant zijn om direct beschikbaar te hebben in één overzicht. Wanneer u wel beschikt over deze data, maar deze verspreid liggen over verschillende systemen of moeilijk te interpreteren zijn, kunnen deze aan uw Jobber dashboard worden toegevoegd.

Hoe worden de resultaten van een MTO weergegeven?