Home > Jobber > Functies > Continue & periodieke metingen
Selecteer een pagina

Continue & periodieke metingen

Veranderingen snel zien met een meting op maat

Met Jobber kunt u medewerker tevredenheid en medewerker bevlogenheid continu meten of op basis van vaste intervallen. Continu meten gebeurt op basis van 2 tot 25 procent van de medewerkers binnen uw organisatie. Hierdoor is er continu inzicht in de tevredenheid en bevlogenheid van uw werknemers. Maakt u gebruik van intervallen, dan wordt er meerdere keren per jaar een meting uitgevoerd. Zo kunt u eens per jaar iedere medewerker ondervragen, maar is het ook mogelijk om vaker metingen uit te voeren met een deel van de medewerkers. Met Jobber ziet u direct welke invloed een verandering binnen de organisatie heeft op de medewerker tevredenheid en medewerker bevlogenheid.

Waarom vaker meten?

Om de beste resultaten te krijgen, is het verstandig om meerdere keren per jaar een meting uit te voeren met Jobber. U kunt hierbij kiezen uit continue metingen, maar ook periodiek een medewerkersonderzoek uitvoeren is mogelijk. Eén keer per jaar meten is passé. Waarom? De meeste organisaties zijn aan verandering onderhevig en hebben te maken met nieuwe projecten, bijzondere opdrachten of een wisseling in personeel. Deze veranderingen kunnen zorgen voor een switch in de tevredenheid en bevlogenheid van medewerkers. Tussentijds meten draagt bij aan een hogere productiviteit en lagere omloopsnelheid. Vaker meten zorgt er dus voor dat uw onderneming krachtig blijft.

Hoe worden de resultaten weergegeven?