Benchmark onderzoek IT-dienstverlening

In de IT-dienstverlening bent u als organisatie voor een groot deel afhankelijk van de juiste en goede medewerkers voor het leveren van kwaliteit. In de sector blijft schaarste van personeel echter een feit. Voor goede medewerkers blijft het relatief eenvoudig om van werkgever te wisselen. Voor u als werkgever is het echter veelal voordeliger om uw medewerkers te behouden dan nieuwe medewerkers te moeten werven. Daarom is het belangrijk een werkomgeving te bieden waarin uw medewerkers zich op hun gemak voelen. Het meten van de tevredenheid van uw medewerkers is dus cruciaal.

IT sector

Daarnaast is het binnen de IT-dienstverlening van belang dat uw medewerkers de vraag van uw klant begrijpen. In het begrijpen van de klantvraag en het bieden van een gerichte oplossing die deze vraag beantwoord, ligt de sleutel tot succes in deze sector. Daarom is het van belang dat u uw medewerkers een inspirerende omgeving biedt waarin zij bereid zijn uw klanten het beste te bieden. Een benchmark onderzoek bied u de uitgelezen kans om te bepalen hoe u presteert ten opzichte van de markt.

Wij voeren binnen de IT-dienstverlening een benchmark onderzoek uit. Wij voeren een benchmark onderzoek uit wanneer er tenminste vijf IT-dienstverleners wensen deel te nemen. Indien u wenst deel te nemen, vragen wij u een compleet medewerkersbestand aan te leveren. Uit dat bestand selecteren wij een willekeurige steekproef van maximaal honderd medewerkers.

Inschrijven

Neem deel aan de it-benchmark van 2016