Home > ISO-standaarden
Selecteer een pagina

ISO standaarden

Het gebruik van ISO standaarden voor metingen

Jobber is ontwikkeld met één doel in gedachten: het meten van medewerker tevredenheid of medewerker bevlogenheid. Met dat doel in gedachten hebben we een gebruiksvriendelijke en snelle webapplicatie ontwikkeld voor het meten hiervan. Het meten van medewerker tevredenheid en medewerker bevlogenheid helpt de organisatie vooruit en zorgt voor inzicht in het functioneren van medewerkers.

Kwaliteit, veiligheid en efficiëntie

Om de medewerker tevredenheid en medewerker bevlogenheid optimaal te kunnen meten binnen een organisatie, worden ISO standaarden gebruikt. Met ISO standaarden wordt de kwaliteit gewaarborgd, evenals de veiligheid en efficiëntie binnen een organisatie. De volgende ISO standaarden zijn van toepassing op medewerker tevredenheid en medewerker bevlogenheid.

ISO standaarden

ISO 9001 (2008)

ISO 9001 is een wereldwijd bekende ISO standaard voor het waarborgen van de kwaliteit binnen organisaties. Deze normering schrijft niet letterlijk voor dat men medewerker tevredenheid of medewerker bevlogenheid moet meten. Wel moet de effectiviteit van het kwaliteitsmanagement binnen een organisatie worden gemeten. Zodoende is ISO standaard 9001 van toepassing op medewerker tevredenheid en medewerker bevlogenheid binnen een organisatie.

ISO 9004 (2009)

ISO 9004 beschrijft hoe organisaties duurzaam kunnen presteren door gebruik te maken van kwaliteitsmanagement. In paragraaf 4.4 van deze ISO standaard worden partijen omschreven die betrokken zijn bij een onderneming. Medewerkers behoren hier toe. In hoofdstuk 6 van ISO 9004 is beschreven hoe men moet omgaan met de middelen die een organisatie tot haar beschikking heeft. Medewerkers behoren ook hier toe. Deze ISO standaard stelt dat organisaties het meten van de behoeftes van de medewerkers moeten overwegen. Om dit tot uitvoering te brengen, kan de medewerker tevredenheid en medewerker bevlogenheid worden gemeten.