Home > > Blog > Succesvol HR analytics toepassen; 5 praktische tips
Selecteer een pagina

Succesvol HR analytics toepassen; 5 praktische tips

Er zijn talloze redenen die een HRM-manager ertoe drijven verandering te brengen in de manier van werken. Door de juiste informatie te ontvangen en te interpreteren worden deze veranderingen zichtbaar en stuurbaar gemaakt.

Als HR-afdeling hebben we vragen die we beantwoordt willen zien om verder te bouwen aan Human Resources. Een deel van die vragen is met HR analytics erg accuraat te beantwoorden, zoals;

  • Is het personeel dat is gerekruteerd in het laatste kwartaal sneller productief of minder snel productief dan de werknemers die in het eerste kwartaal zijn gestart?;
  • Wat zijn de best presterende afdelingen binnen het bedrijf en hoe ontwikkelen deze afdelingen zich?;
  • Hebben de trainingen effect gehad en hoeveel effect hebben ze gehad?

De informatie die de HRM-afdeling binnenkomt is complex en is opgebouwd uit talloze factoren. Voorbeelden van factoren zijn investeringen in nieuwe technologieën, economische uitdagingen, talenten van medewerkers, nieuwe strategieën van het bedrijf en meer. Op het gebied van HR technologie is HR analytics dan ook het een erg populair onderwerp geworden; complexe data afvangen en succesvol interpreteren en implementeren.

In 5 stappen naar succesvolle HR analytics

Er zijn 5 stappen voor het succesvol uitvoeren van workforce analytics. Zij die werkzaam zijn in de HR wereld weten heel goed dat ‘factor mens’ een cruciaal onderdeel vormt voor het uitvoeren van elk initiatief binnen een organisatie. De 5 belangrijke stappen zijn:

  1. Werken naar doelen (stel doelen);
  2. Elke ondernomen stap beoordelen op toegevoegde waarde;
  3. Creëer van transparantie;
  4. Minder is meer;
  5. Negeer technologie niet.

1. Werk aan en naar een doel

HR analytics initiëren door te concentreren op het eindresultaat is niet nieuw, maar wel een goed advies. Het probleem waar menig HR-manager voor staat is weten welke kant opgegaan moet worden om HR analytics juist toe te passen. Daarbij draait het om welke variabelen gemeten dienen te worden, voor wie de gemeten data bestemd is en welke beslissingen genomen zullen worden. Belangrijkste is te weten wat het uiteindelijk doel is en dat de beoogde doelen voor iedereen duidelijk zijn.

2. Beoordeel de genomen en de te nemen stappen op waarde

HR analytics moet gezien worden als een duurzaam proces. Het is niet één enkele stap waarna de organisatie onmiddellijk gaat naar volledig bedreven zijn in het uitvoeren van workforce analytics. Te grote sprongen leiden tot een gebrekkige toepassing of onjuist afstemming van projecten. Stapsgewijs waardevolle resultaten behalen zorgt voor continuering van HR analytics projecten.

3. Creëer een transparante werksfeer

Deel informatie. Het is logisch dat organisaties bepaalde informatie niet delen, vooral aangaande het personeelsbeleid. Echter werkt HR analytics volgens op feiten gebaseerde beslissingen en niet op gevoel. Zo zullen er objectieve beslissingen genomen worden door leidinggevenden op basis van data. En hierop valt minder af te dingen. Zorg wel dat alle informatie duidelijk en volledig wordt overgedragen door goede communicatie. Gebrekkige informatie delen leidt tot gebrekkig functioneren van HR analytics.

4. Hou de input overzichtelijk

Informatie die gedeeld wordt voor de uitvoer van HR analytics moet simpel zijn. Het niet vereenvoudigen van informatie heeft als gevolg dat informatie overvloedig wordt waardoor belanghebbenden moeite hebben deze informatie juist te interpreteren. De uitdaging is waardevolle informatie te scheiden van overige informatie. Dit is een uitdaging omdat er veel complexe informatie binnenkomt waarop ook nog externe factoren invloed kunnen uitoefenen. Stap 1 is hierbij belangrijk, zorg dat je weet welke informatie nodig is om de gestelde doelen te halen.

5 Werk samen met de IT-afdeling

Negeer technologie niet, maar dat betekent niet dat u een expert moet worden. Het doet geen kwaad te bouwen op collega techneuten. Om data terug te krijgen uit het bedrijf zullen applicaties geïmplementeerd moeten worden. Essentieel is daarom overleg te voeren met de verantwoordelijke informatici over hoe zij deze applicaties inbouwen en toepassen. Ga deze samenwerking aan.

Kijk hier voor meer informatie over HR Analytics.


Reactie verzenden