Home > Gentle > Waarom > Deel het met medewerkers
Selecteer een pagina

Geef medewerkers inzicht in feedback

Klanttevredenheid meten is één ding. Heeft u positieve feedback ontvangen, dan is het voor medewerkers leuk om hier inzicht in te krijgen. Dit geldt ook voor wanneer er verbeterpunten in de feedback worden aangedragen. Geef betreffende medewerkers inzicht in de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek en laat ze zien wat hun handelen voor resultaat heeft. Door medewerkers te informeren over de mening van de klant, worden ze gemotiveerd en kan er meteen gehandeld worden. Meten, analyseren én verbeteren, dat is Gentle!