Home > > Blog > Gentle voor klanttevredenheidsonderzoeken
Selecteer een pagina

Gentle voor klanttevredenheidsonderzoeken

Verschillende malen is ons de vraag gesteld of we ook klanttevredenheid meten. De wijze waarop wij in Jobber medewerker tevredenheid meten lijkt bezoekers, gebruikers en klanten te bevallen en men vraagt zich af of er met eenzelfde eenvoud klanttevredenheid te meten zou zijn. Daarom introduceren we Gentle: de eenvoudigste manier voor het meten van klanttevredenheid.

We steken Gentle in als een instrument die zich bij uitstek leent om ‘business-to-business’ (B2B) klanttevredenheid te meten. Daarbij richten we ons op organisaties die voornamelijk producten of diensten bieden in de vorm van transacties (denk aan het verkopen van producten en eenmalige adviesopdrachten).

Gentle word op dit moment ontwikkeld. Uiteindelijk moet het mogelijk zijn om een uitnodiging voor deelname te versturen na het leveren van een product of een dienst. Gentle toevoegen in de BCC-regel van een e-mail (bijvoorbeeld de e-mail waarin de factuur word verstuurd) zou voldoende moeten zijn om deze uitnodiging klaar te zetten. Resultaten worden geanalyseerd en gepresenteerd in een dashboard in de vorm van indicatoren. Op deze manier kunnen we gebruik maken van de software die de basis vormt van Jobber.

Reactie verzenden