Home > > Blog > Effectief HR management met lean implementatie
Selecteer een pagina

Effectief HR management met lean implementatie

Lean implementatie is een methode die onder meer achterhaalt welke waardes voor klanten en cliënten belangrijk zijn en hoe bedrijfsprocessen zo soepel mogelijk kunnen lopen. Bij lean implementatie worden hiervoor proces belemmerende ‘bottlenecks’ achterhaald en worden voor zaken, die in mindere mate waarde creëren voor klanten en cliënten, manieren gezocht hoe deze continu verbeterd kunnen worden.

Wat is er nodig voor lean implementatie?

Voor lean implementatie is wel het een en ander nodig. Zo is voor deze methode een bottom-up benadering nodig, waarbij empowerment en betrokkenheid van alle medewerkers plús een nieuwe manier van leidinggeven belangrijk zijn. Dat kan op zich al een uitdaging zijn voor veel organisaties. Toch is het nodig als u in uw organisatie voortdurende verbetering wilt nastreven.

Wat er gebeurt met de lean methode

Wat is lean? Met de lean methode creëert u een bedrijfscultuur, waarbinnen continue verbetering vooropstaat. Die continue verbetering is mogelijk door de hoge mate van betrokkenheid van medewerkers. Door de hoge betrokkenheid zetten medewerkers overal in het bedrijf zich voortdurend in om de klantwaarde te verhogen, terwijl verspilling van tijd en middelen geminimaliseerd wordt.

Belang van inzichten op de werkvloer

Hoe dit gedaan wordt? Door een bottom-up benadering, waarbij leidinggevenden een cruciale rol spelen. Managers in ‘lean organisaties’ vervullen namelijk meer de rol van facilitator. Medewerkers kunnen veel leren in deze ‘lean organisaties’. Managers faciliteren dit met duidelijke aansturing en open communicatie. De werknemer wordt ondertussen gevraagd naar de processen: zij zijn immers de mensen die het werk daadwerkelijk doen en een product of dienst van binnen en buiten kennen. Hun inzichten zijn nodig om producten en diensten continu te kunnen verbeteren.

Lean principes

De lean principes die bij de lean methode vooropstaan, zijn:

  1. Waarde: wat creëert de waarde voor de klant?
  2. Waardestroom: verspilling in het proces van waarde creatie wordt vermeden, door verspillende activiteiten te mijden.
  3. Flow: er wordt gezorgd voor een snel, vloeiend proces.
  4. Volgens behoeftes: alle activiteiten en processen zijn nodig om in de behoeften van klanten te kunnen voorzien.
  5. Voortdurende verbetering: er wordt een cultuur gecreëerd die bijdraagt aan de voortdurende verbetering en hiervoor wordt een systeem bedacht en gevolgd.

Lean implementatie begint bij het management

Een organisatie met voortdurend verbeterende processen, activiteiten en producten/diensten begint bij het HR management. De HR managers moeten begrijpen wat ‘lean’ inhoudt en dit overbrengen op alle andere managementmensen. Samen dienen zij te zorgen voor een lean organisatie waarin een lean cultuur heerst. Medewerkers worden betrokken bij de processen en hierdoor kunnen processen en andere bedrijfsactiviteiten zo effectief mogelijk continu worden verbeterd.