Home > > Blog > Continue verbetering dankzij de MTO
Selecteer een pagina

Continue verbetering dankzij de MTO

Tegenwoordig is een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) niet meer weg te denken in een organisatie, groot of klein. Elke organisatie heeft als algemeen doel datgene waarmee de organisatie zich bezighoudt steeds naar een hoger niveau te tillen. Jaarlijks hebben organisaties evaluaties en kijken ze waar zaken nog beter kunnen. Daarbij blijkt vaak dat werknemers hierin ‘key’ zijn.
Het succes van iedere organisatie valt of staat met het geleverde werk van de werknemers. Zonder werknemers kan een organisatie niet bestaan en vaak is het zo dat medewerkers niet betrokken worden bij het proces om de organisatie te optimaliseren. Waarom zouden de medewerkers niet betrokken moeten worden, zij voeren immers het werk uit. Elke organisatie streeft ernaar het maximale aan het einde van de rit te behalen. Is dit te doen zonder op de hoogte te zijn van het wel of niet maximaal inzetten van de medewerkers voor de organisatie?

Waarom een MTO uitvoeren?

Een MTO biedt een organisatie de mogelijkheid een kijkje te nemen in de opvattingen van medewerkers tegenover bepaalde zaken binnen een organisatie en deze aan het licht te brengen. In de meeste gevallen zijn er heel wat vraagstukken die medewerkers bezighouden op de werkvloer. En dat is nu juist waar het medewerkerstevredenheidsonderzoek soelaas biedt, want dit onderzoek werkt aan twee kanten. Het is niet een onderzoek voor de medewerkers van een organisatie alleen, maar levert voordelen op voor zowel de organisatie als de medewerkers met als uiteindelijk doel een verbeterde organisatie.
Echter krijgen deze vraagstukken vaak geen aandacht, omdat medewerkers niet meegenomen worden of de resultaten bereiken het management simpelweg niet. Het feit dat deze vraagstukken onopgelost blijven is zeker nadelig voor de organisatie en natuurlijk ook voor de medewerkers. U kunt hierbij denken aan zaken zoals: met plezier het werk uitvoeren en de werkomstandigheden waaronder gewerkt wordt. Zijn de medewerkers tevreden over hetgeen zij dagelijks moeten doen? De redenen zijn legio voor het uitvoeren van een MTO. Het verschilt per organisatie daar elke organisatie anders is met elk specifieke uitdagingen.

Meten is weten

Een goed begin is het halve werk. Indien een organisatie besloten heeft over te gaan tot het uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek moet vooraf bepaald worden welke punten onderzocht dienen te worden. Om een idee te krijgen welke zorgpunten er zijn is het beste een deel van de medewerkers vragen te stellen en zo achter punten te komen welke onderzoek behoeven te worden. Op die manier bent u verzekerd van een kwalitatief goed onderzoek en voorkomt u irrelevante onderzoekingen te verrichten. Verder is van belang tijdens de voorbereiding dat een ieder betrokken wordt. Het is niet in alle gevallen mogelijk elke medewerker te ondervragen maar een paar vertegenwoordigers kunnen voldoende zijn.

Een belangrijke afdeling bij een medewerkerstevredenheidsonderzoek is de HR afdeling. De HR afdeling is de verbinding tussen de medewerkers enerzijds en het management anderzijds. De HR afdeling voert vaak het onderzoek uit en speelt de resultaten door aan de medewerkers.

MTO uitvoeren

Tegenwoordig is alles geautomatiseerd en wordt een MTO over het algemeen online uitgevoerd waarbij de medewerkers normaliter 2 weken de tijd hebben om deze in te vullen. Lang niet iedere medewerker reageert binnen enkele dagen op een MTO. Daarom zijn reminders en een goede monitoring van de respons belangrijk. Indien het een grote organisatie betreft met een groot aantal afdelingen dan moeten de verschillende resultaten van de MTO’s gestructureerd in meerdere lagen worden weergegeven, om afdeling specifieke punten inzichtelijk te maken.

MTO evalueren

Dit deel is vooral belangrijk voor de medewerkers. Naar aanleiding van de evaluatie van de MTO’s is te zien welke punten goed zitten binnen de organisatie en welke verbetering behoeven. De volgende stap is deze informatie te delen met de medewerkers waarbij niet alleen de positieve zaken maar ook de negatieve zaken behandeld worden. En dan volgt het uiteindelijk doel van een MTO en dat is de negatieve punten aanpakken. Hierbij moeten prioriteiten gesteld worden wat ook gecommuniceerd dient te worden naar de medewerkers.

Punten die gelijk aangepakt kunnen worden dienen logisch zo snel mogelijk opgevolgd te worden. Door het aangeven welke negatieve zaken als eerst aangepakt zullen worden en dit te communiceren naar de medewerkers, weten de medewerkers hoe en in welke volgorde zaken aangepakt worden, zodat de medewerkers zien dat ook naar hun geluisterd wordt en dat oplossingen geïmplementeerd worden. Het feit dat naar de medewerkers geluisterd wordt maakt dat zij beter zullen presteren. Het geeft de medewerkers het gevoel erbij te horen en ze zijn beter gemotiveerd om hun werk uit te voeren.

Nieuwsgierig of een MTO voor uw organisatie interessant is? Neem dan gerust contact op met Malvee!