Home > > Blog > Communicatie vanuit zelfsturende teams
Selecteer een pagina

Communicatie vanuit zelfsturende teams

Het concept achter zelfsturende teams ziet men, vooral in de zorg, steeds meer terug als vormgeving van de bedrijfsvoering. Zelfsturende teams zijn teams die op hun eigen wijze vormgeven hoe (met welke middelen, met welke planning en met welke samenstelling) zij zorgen dat het eindresultaat behaald wordt. Teams worden ingevuld met een samenstelling van tussen de 4 en 20 medewerkers en kennen één gemeenschappelijk doel.

Een van de voorwaarden om op een zinnige wijze invulling te kunnen geven aan zelfsturende teams is het hebben van een organisatie die voorziet in de noodzakelijke faciliteiten en middelen. Daarnaast moet de horizontale communicatie binnen zelfsturende teams óók zelfsturend zijn. Met Jobber discuss proberen we invulling te geven aan de communicatie vanuit en de communicatie binnen deze zelfsturende teams.

De communicatie binnen deze teams kan in de vorm van verbeterpunten en de daarop volgende discussie prima ondersteund worden. Datzelfde geldt voor de communicatie vanuit het zelfsturend team naar de bovenliggende organisatie: door concrete verbeterpunten te formuleren en een richting te bieden in de mogelijke oplossing, wordt de organisatie geholpen bij het invulling geven aan de verbetering.

Reactie verzenden