Home > > Blog > Gentle
Selecteer een pagina

Waarom opvolging belangrijk is

Een goed medewerker tevredenheid onderzoek valt of staat bij de opvolging van het onderzoek. Het meten van de tevredenheid binnen de organisatie is een eerste stap richting verbetering van de tevredenheid van de organisatie, als er echter geen vervolg word gegeven aan...

Gentle voor klanttevredenheidsonderzoeken

Verschillende malen is ons de vraag gesteld of we ook klanttevredenheid meten. De wijze waarop wij in Jobber medewerker tevredenheid meten lijkt bezoekers, gebruikers en klanten te bevallen en men vraagt zich af of er met eenzelfde eenvoud klanttevredenheid te meten...