Home > Blog
Selecteer een pagina

Blog


Opzetten medewerkerstevredenheidsonderzoek

Het opzetten en uitvoeren van een medewerkerstevredenheidsonderzoek is relatief eenvoudig zolang de te nemen stappen bekend zijn: Vaststellen van de doelstelling van het onderzoek; Selecteren van de vragenlijst passend bij doelstelling; Bepalen van de populatie en... Lees meer

Waarom opvolging belangrijk is

Een goed medewerker tevredenheid onderzoek valt of staat bij de opvolging van het onderzoek. Het meten van de tevredenheid binnen de organisatie is een eerste stap richting verbetering van de tevredenheid van de organisatie, als er echter geen vervolg word gegeven aan... Lees meer

Gentle voor klanttevredenheidsonderzoeken

Verschillende malen is ons de vraag gesteld of we ook klanttevredenheid meten. De wijze waarop wij in Jobber medewerker tevredenheid meten lijkt bezoekers, gebruikers en klanten te bevallen en men vraagt zich af of er met eenzelfde eenvoud klanttevredenheid te meten... Lees meer

Wetgeving rondom data-opslag in de cloud

Tot op heden maakten we altijd graag gebruik van de diensten van Amazon Web Services (AWS) waar het gaat om rekenkracht en data-opslag. Eerder deze week hebben we op basis van twee argumenten de keuze gemaakt om over te stappen van AWS naar de Nederlandse provider... Lees meer

Communicatie vanuit zelfsturende teams

Het concept achter zelfsturende teams ziet men, vooral in de zorg, steeds meer terug als vormgeving van de bedrijfsvoering. Zelfsturende teams zijn teams die op hun eigen wijze vormgeven hoe (met welke middelen, met welke planning en met welke samenstelling) zij... Lees meer

Continu meten: bevlogenheid is geen project

Bij de ontwikkeling van Jobber was het introduceren van continu meten één van de grootste unique selling points. Bij continu meten nemen we automatisch willekeurige steekproeven aan de hand van een automatisch gekozen interval. Dit alles zodanig dat de medewerkers... Lees meer

Discussieplatform Jobber discuss

We schreven al eerder over het verschil tussen het vergaren van kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens als het gaat om het verbeteren of meten van medewerker tevredenheid of medewerker bevlogenheid. Bij het verbeteren van de medewerker tevredenheid of... Lees meer

Correlaties: sleutel tot verbetering

We maken vanaf heden onderscheid tussen ‘de vinger aan de pols houden’ (meten) en verbeteren. Bij meten ligt de nadruk op het genereren van statistieken (voornamelijk kwantitatief) die aangeven hoe de organisatie scoort als het gaat om de verschillende... Lees meer