Home > > Blog > Archives for juni 2013
Selecteer een pagina

Continu meten: bevlogenheid is geen project

Bij de ontwikkeling van Jobber was het introduceren van continu meten één van de grootste unique selling points. Bij continu meten nemen we automatisch willekeurige steekproeven aan de hand van een automatisch gekozen interval. Dit alles zodanig dat de medewerkers...

Discussieplatform Jobber discuss

We schreven al eerder over het verschil tussen het vergaren van kwalitatieve gegevens en kwantitatieve gegevens als het gaat om het verbeteren of meten van medewerker tevredenheid of medewerker bevlogenheid. Bij het verbeteren van de medewerker tevredenheid of...

Correlaties: sleutel tot verbetering

We maken vanaf heden onderscheid tussen ‘de vinger aan de pols houden’ (meten) en verbeteren. Bij meten ligt de nadruk op het genereren van statistieken (voornamelijk kwantitatief) die aangeven hoe de organisatie scoort als het gaat om de verschillende...